زمستون شد! : 50 درصد تخفیف ویژه کوله پشتی های هایپ به مدت محدود

1397.10.07

خب ، زمستون هم با خودش یه فروش ویژه آورده!

از فردا ، شنبه هشتم دی ماه به مدت یک هفته در فروشگاه کوموبگز میرداماد و همینطور وبسایت خودمون 50 درصد تخفیف ویژه روی کوله پشتی های هایپ خواهیم داشت. 

پیشنهاد می کنم حتما به صفحه کوله پشتی های هایپ سر بزنید! مدل هایی که تمام بشن دوباره موجود نخواهند شد.