NEUTRO

کومونو سری جدیدی از عینک آفتابی های خود را در مجموعه ای کوچک با نام Neutro با شرایطی ویژه تولید کرده است. این مجموعه خاص با به خدمت گرفتن تکنولوژی های روز، اصل پایایی زیست محیطی  را در نظر گرفته است. تمام این مدل ها دارای لنزهای مدرج زیستی و فریم هایی ساخته شده تحت شرایط پایایی زیست محیطی بوده و در دو رنگ Sand  و Black  عرضه شده اند. طراحی های Neutro با استفاده از مواد انعطاف پذیر و سبک پیاده سازی شده اند. این مواد در عین تضمین محصولی با کیفیت و دلخواه موجب افزایش مقاومت و طول عمر محصول می شوند.