حس یک ماجراجویی : Winston Camo در کالکشن بهار و تابستان 2016

1395.01.18

Camo به عنوان خلاصه ای از واژه Camouflage به معنی "استتار" و "پنهان شدن" ، رده ای مستقل از سبک و فرم پوشیدنی هاست.
طرح ها و الگوهایی که روزگاری تنها در لباس های نظامی و طبیعت گردی دیده می شد، با ورود به دنیای مد و لباس حسی از ماجراجویی و جسارت را با خود همراه کرده است.
کومونو پس از مدل های بسیار موفق ساعت مچی هایی که سال گذشته با استفاده از این سبک تولید کرده بود، امسال با تمرکز بیشتر بر روی تنوع و رنگ آمیزی، مدل های جدیدی از ساعت مچی های خود را برای کالکشن بهار و تابستان 2016 آماده کرده است.