خبرهای خوب از راه می رسند: افتتاح کومولایف استور شعبه نیاوران

1396.06.05

خبرهای خوب یکی یکی از راه می رسند...

شما هم دعوتید به مراسم افتتاح کومولایف استور شعبه نیاوران.

سه شنبه، 7 شهریور، ساعت 19

نشانی: تهران، نیاوران، خیابان دزاشیب، خیابان عمار، مرکز خرید کیمیا

تلفن:02122748579

در کنار شما بودن بهترین اوقات خواهد بود.

به امید دیدار...