Spring/Summer 2017
برای کالکشن بهار و تابستان 2017، کومونو به سراغ مراکش رفته است، جواهری زنگار گرفته و سرخ رنگ بر تاج آفریقا. با سرک کشیدن به کوچه ها و خیابان های پر هیاهوی شهر و سفر به کوه های با شکوهش، کومونو باز هم به جست و جوی دائمی ش برای یافتن نمودهای تازه ای از شعار" تلفیق بی نقص دید و زمان" رفته است.

برای هر چه بیشتر جذب کردن فرهنگ این شهر سرخ، کومونو به همراه عده ای از بهترین ایده پردازانش به این شهر سفر کرده است. با الهام از رنگ های زنده شهر، معماری و فرهنگ غنی مراکش و طبیعت پیرامونش، کومونو با مجموعه ای از طراحی های بدیع و همچنین بهترین کلاسیک های خود مجموعه ی بهار و تابستان خود را تدوین کرده است.