فرصت دیدار: حضور کومونو در بازارچه نوروزی خیریه رعد

1394.12.08

با من
ترانه ای بخوان
از مهر...


خوشحالیم که در سی  و یکمین بازارچه خیریه رعد فرصت دیدار دوباره ای است با شما، در فضایی که پر از نیکی و مهربانی  است.
با 15 درصد تخفیف ویژه بازارچه بر روی ساعت مچی ها و عینک آفتابی های کومونو سعی خواهیم کرد دست پر به دیدار شما بیاییم.


زمان :11 تا 14 اسفندماه | از ساعت 10 تا 22

آدرس : شهرک غرب - خیابان پیروزان جنوبی - پلاک 74 - مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد