مهربانی آدم هایی با جوراب های رنگی!

1395.09.17

اندر احوالات مهربانی آدم ها...
مخصوصا آدم هایی با جوراب های رنگی

سي و دومين بازارچه خيريه رعد
١٦ تا ١٩ آذر | از ساعت ١٠ تا ٢٢
شهرك غرب|هرمزان|پيروزان جنوبي|پلاك ٧٤
مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد

اگه اومدین، غرفه "HappySocks" هم بیاین ببینیمتون!