به وقت توکیو : کالکشن بهاره و تابستانه 2016 کومونو

1394.11.29

توکیو گستره ای وسیع از ایده ها و الهام هاست. شهری که گواهی پرشور و سرزنده از تلفیق سنت و توسعه به شمار می رود.با سبکی که چشم به آینده دارد، همراه با زیبایی شناسی غنی، بر آمده از فرهنگ و گذشته آن اقلیم.
سادگی و پیچیدگی توامان، نظمی آشوبناک و مسحورکننده که تمام شهر را در بر گرفته است. این ها، همه عناصری هستند که کومونو را به توکیو پیوند می دهند.
کومونو برای کالکشن بهاره و تابستانه 2016 خود به سراغ توکیو رفته است تا با کشف همنشینی عناصر چندگانه این شهر مجموعه ای نو خلق کند.