به زودی : افتتاح شعبه جدید کومولایف در کافه آپ آرت مان

1396.06.11

کریم خان و کتاب فروشی هاش... ایرانشهر و خانه هنرمندانش... خیابون کلانتری و "کافه آپ آرت مان"ش...

همکاری ها مرزی نمی شناسند... اتفاقات هیجان انگیز و پیش بینی ناپذیر، همیشه بهترین ها رو به دنبال دارند...

همکاری تازه ای که با سجاد افشاریان عزیز شروع شده و حالا حالاها ادامه خواهد داشت...

چیز زیادی نمونده که در کنارسجاد عزیز تمام قد بایستیم  و بهتون خوش آمد بگیم و از حضور شما در شعبه جدید کومولایف در کافه آپ آرت مان لذت ببریم... اتفاقی که بیش از هر چیز دیگه ای این روزها براش هیجان داریم... 

در انتظار دیدار شماییم... به زودی.