کلیه اطلاعات متعلق به کاربران (از مرحله انتخاب تا پرداخت)  و موجود در وب سایت کومولایف در محیطی امن نگهداری و استفاده می شوند.اطلاعات شخصی کاربران و نحوه استفاده آنها از وب سایت به هیچ عنوان در اختیار شرکت های تبلیغاتی یا اشخاص جانبی به منظور مصارف تجاری و بازاریابی قرار نخواهد گرفت.

ارسال خبرنامه : خبرهای کومولایف تنها در صورت وارد کردن ایمیل توسط مشتریان در بخش “خبرنامه” برای ایشان ارسال میگردد.