درباره زمان ارسال سفارشات در روزهای پایانی سال

همراهان همیشگی کومولایف، با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و پایان پذیرفتن فرایند جمع آوری مرسولات در بسیاری از شرکت های حمل، زمان ارسال سفارشات ثبت شده در وبسایت کومولایف طی روزهای آتی، به صورت زیر خواهد بود:

 

سفارشات به مقصد تهران
 
– سفارشات ثبت شده تا پایان روز چهارشنبه 24 اسفند:
زمان تحویل: یک روز پس از ثبت
 
– سفارشات ثبت شده پس از آن:
زمان تحویل: هفته دوم فروردین
 
 
سفارشات به مقصد غیر تهران
 
– سفارشات ثبت شده تا پایان روز یکشنبه 21 اسفند:
زمان تحویل: پیش از تعطیلات نوروز
 
– ثبت شده پس از آن:
زمان تحویل: هفته دوم فروردین