ساعت مچی Amalys : مسئولیت اجتماعی در حوزه زنان

سال هاست که مفهوم مسئولیت اجتماعی به بخشی جدائی ناپذیر از سرمایه گذاری های کسب و کارهای پیشرو بدل شده است. گرچه روزگاری توجه کسب و کارهای سنتی بصورت ساخت یافته متوجه کارزارهای اجتماعی و حمایتی نبود، اما رفته رفته با همگام شدن برندهای شناخته شده جهانی با حرکت های اجتماعی و حمایتگرانه، رویکردهای جدیدی در دنیای تجارت شکل گرفت تا بتوانند علاوه بر بروز نگاه داشتن خود با آخرین تحولات بازاریابی، بر اساس اولویت های ارزشی و سازمانی خود، بخشی از سود خود را در جهت بهبود و یا حمایت از بخش هایی از جامعه تخصیص دهند.

به این ترتیب همزمان با توسعه کسب و کارها، سازمان های مردم نهاد مجالی برای دسترسی به منابع مالی تازه می یابند که می تواند اثرات بسیار عمیق تری در جهت سرعت بخشیدن به حمایتگری در سطح جوامع ایفا کند.

بنیانگذاران ساعت مچی Amalys ، به عنوان یک برند جوان و نوآور که تمرکز طراحان بلژیکی آن تا کنون معطوف به ساعت مچی زنانه بوده است، معتقدند که هر شرکتی مسئولیتی بر دوش دارد تا نسبت به گسترش ارزش هایی که آنها را محترم می شمارد در جامعه کوشش کند. در همین راستا Amalys از هر سفارش مبلغی را به سازمان های شناخته شده حامی حقوق زنان و دختران تخصیص می دهد. همچنین از سود سالیانه خود، سالانه 10% به چنین فعالیت هایی اختصاص می یابد.

بر اساس این تعهد، علاوه بر حفظ شفافیت لازم ما بین برند Amalys و طرفدارانش، همواره یک روند رو به رشد در جهت حمایتگری از حقوق زنان برقرار خواهد بود که در دراز مدت نتایج بسیار مثبتی در بهداشت، سلامت، امنیت و حقوق مدنی زنان در پی خواهد داشت.