سادگی و وضوحی مطابق با مد روز، سری ساعت مچی های Harlow را تعریف می کند.
این سری به عنوان آخرین سری اضافه شده به مجموعه ساعت های مچی زنانه
کومونو، با طراحی مینیمال و سبک، بازتابی از وقار و گیرایی کلاسیک است.
زیبایی طبیعی همیشه در اوج خواهد بود.