ساعت مچی سری Mono خلاقیت مینیمال طراحان کومونو در یک طیف رنگی گسترده با بندهای سیلیکونی است. رنگ ها فرصت بیان بصری شخصیت هر فرد در پوشش اند.