ساعت مچی سری Kate، بازتعریفی مدرن تر از ایده سری Moneypenny است. با شکل هندسی مربعی با گوشه هایی با انحنایی نرم تر با تاکید بر ظرافت قاب و همنشینی بندهای چرم.