ساعت های سری Moneypenny مخصوص بانوان طراحی شده اند و از ظرافت خاصی برخوردار هستند.