درباره سفارشات غیرتهران در روزهای پایانی سال

همراهان همیشگی کومولایف، با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و پایان پذیرفتن فرایند جمع آوری مرسولات در بسیاری از شرکت های حمل، سفارشات ثبت شده طی روزهای آتی در وبسایت کومولایف به مقاصد غیرتهران، پس از تعطیلات نوروز ارسال خواهند گردید.